Nyheder: CSR: Sådan tager din virksomhed socialt ansvar


CSR: Sådan tager din virksomhed socialt ansvar

Marie Nørgaard | Danish Yellowpages | 16.3.2021

Hvis du køber æg i Irma, kan du lægge friske æg i kurven, som kun er lagt af fritgående eller økologiske høns. Supermarkedskæden indgik i 2016 en 6-årig aftale med Dyrenes Beskyttelse om at udvikle dyrevelfærds-produkter. Målet var også at blive endnu bedre til at oplyse forbrugere om hvad de putter i munden, når de køber madvarer i kæden.

 

Ifølge Irmas madmanifest skal mad ”både smage godt og give god smag i munden”. Irma er et eksempel på en virksomhed, der tager socialt ansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR).

 

I denne artikel kigger vi nærmere på hvorfor CSR er en essentiel del af virksomhedsdrift i fremtiden, og hvordan du som virksomhedsejer kan starte med at arbejde med CSR, og derigennem styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne.

 

Hvorfor arbejde med CSR?

De største brands og virksomheder i Danmark har allerede arbejdet bevidst med CSR i en årrække. Virksomheder, der er optaget af at afhjælpe samfundsproblemer, f.eks. reducere CO2 udslip, fremme ligestilling på arbejdspladsen, eller hjælpe socialt udsatte, tiltrækker nemlig højt kvalificeret arbejdskraft.

 

Resultatet er også øget omsætning og vækst. Ifølge Dansk Erhverv er der mange små og mellemstore virksomheder, som kan høste store fordele ved at tage samfundsansvar. 

 

Et udenlandsk eksempel er techgiganten Microsoft, som arbejder målrettet med en alenlang liste af CSR-områder internationalt og i egne rækker. Microsofts CSR-initiativer omfatter bl.a. støtte til klima, bæredygtighed, iværksætteri, ligestilling, mental og fysisk sundhed og fremme af minoriteters vilkår.

 

Microsoft er et eksempel på et globalt brand, som troværdigt arbejder med CSR - og det tiltrækker generationerne, der er født omkring årtusindskiftet. For unge er klimahensyn og socialt ansvar fortsat meget vigtige indsatsområder.

 

Det ændrer pandemien ikke på, viser en global undersøgelse fra Deloitte, der har undersøgt mere end 27.500 unges holdninger til virksomheder, stat, klima og i 2020, coronaens år.

 

Den globale undersøgelse viser også, at de unge mener at virksomheder er for optaget af profit, og at de burde arbejde for at hjælpe de presserende problemer med klima og ulighed. De unge lægger vægt på, at virksomhederne skal interessere sig for at bidrage til at løse samfundsproblemer, og tage ansvar for at producere bæredygtige varer og ydelser.

 

Hvis virksomheder vil tiltrække og ikke mindst fastholde unge medarbejdere, skal de tilbyde en arbejdsplads, som arbejder konkret og målrettet med at løse med de samfundsproblemer, som præsenterer en trussel imod den unge generations fremtid: Klimakrisen er f.eks. det største problem i mange unges opfattelse.

 

Hvad får jeg ud af at arbejde med CSR i virksomheden?

Hvordan hænger det at drive forretning sammen med at tage socialt ansvar? Er det ikke nok at betale skat og overholde lovgivningen, kan man måske indvende? Det er gået op for mange virksomhedsejere, at det skaber større omsætning og vækst i virksomheden at arbejde målrettet med CSR.

 

Når virksomheden tager samfundsansvar, kan du tiltrække og fastholde veluddannet arbejdskraft, og nemmere finde investorer med betydelige pengereserver. Hvis små og mellemstore virksomheder skal gøre sig håb om at gøre forretning med offentlige institutioner, er en CSR-politik en næsten uundgåelig del af et samarbejde.  

 

CSR skal give mening for din virksomhed

Dansk Erhverv råder virksomhedsejere til at arbejde med CSR, så det naturligvis ikke bliver en byrde, men derimod kobles direkte til virksomhedens forretning, så det styrker væksten og konkurrenceevnen.

 

En oplagt mulighed er også at sammenkæde CSR-strategien til innovationsprojekter i virksomheden. Det hele starter på ledelsesplan med en CSR-politik, som helst skal udarbejdes i samarbejde med medarbejderne, så hele organisationen involveres i at tage ejerskab og ansvar for at realisere CSR-initiativerne.

 

Kom igang med CSR

Kom igang med din CSR-strategi med guiden fra Erhvervsstyrelsen:

Drejebog: CSR i små og mellemstore virksomheder - fra princip til praksis

Din virksomhed kan tage samfundsansvar ved at vælge at arbejde med nogle af FN´s 17 verdensmål.

Få inspiration og udvid netværket på CSR.dk, Danmarks eneste erhvervsmedie og fællesskab med fokus på forretningsdrevet CSR. Det er et betalt medlemskab. https://csr.dk/

Få Dansk Erhvervs nemme klimaguide her: Nem klimaguide - kom igang med din CO2 beregning