Nyheder: Danske og norske pensionsselskaber skyder 30 milliarder i grønne investeringer


Danske og norske pensionsselskaber skyder 30 milliarder i grønne investeringer

Marie Nørgaard | Danish Yellowpages | 7.1.2021

Verdens industrialiserede lande bruger energi som milliarder af glubske Duracell-kaniner. Hvis den grønne energi fra de susende vindmøller og de knitrende solceller skal kunne følge med, skal der ifølge videnskaben investeres massivt i energiprojekter overalt. Samtidig tikker minuturet: Der er ikke lang tid til at forhindre temperaturstigningen på 2 grader, før kloden koger over på det globale komfur. 

 

AIP Management går igang med ambitiøs grøn investering

I Danmark er den grønne omstilling for længst i gang, en afgørende omstilling, som skal sikre, at vi bidrager til at overholde klimamålet på 2 grader. Grønne investeringer er samtidig en rigtig god forretning, som giver højt afkast til investorer og aktionærer. Det er pensionsselskaber i norden i stigende grad bevidste om. 

Mens vi vinkede farvel til et forkætret 2020 i pandemiens tegn, gik tre nordiske pensionsselskaber sammen om at investere to gange 30 milliarder i grøn omstilling. Den fælles indsats forvaltes af AIP Management, et selskab som pensionsselskabet PKA satte på skinner i 2012, med Pensam som ny medinvestor i 2018. I 2020 sluttede den norske investeringskæmpe Storebrand sig til AIP Management. Det gør AIP Management til den største klima- og infrastrukturfond i Skandinavien til dato.

 

Vindenergi, solceller og træpiller 

Hvilke grønne projekter vil AIP Management så investere milliarder i? Der satses på projekter inden for vindmøller, solceller og elektrificering. Og AIP Management investerer yderligere 30 milliarder i en klima- og infrastrukturfond, hvor PKA, Pensam og Storebrand også er investorer. 

Flere tunge projekter er allerede færdige eller under opbygning i Europa og Nordamerika. Et eksempel er vindmølleparken Blafa, der pumper strøm ud til 220.000 svenske husstandes årlige elforbrug. AIP Management er også 50 % investor i fabrikken Tees Renewable Energy Plant, der står færdigbygget i Nordengland i 2021. Fabrikken skal producere energi fra træpiller, og forventes at spare 1,2 tons CO2 pr. år. Det svarer til 5,5% af Englands mål for vedvarende energi.

På den anden side af Atlanten, i Texas, har AIP Management investeret 50 %, svarende til 140 millioner dollars i solceller. Målet for investeringen er PROPERO 1, et enormt solcelleanlæg, som giver ren energi til næsten 180.000 husstande. Anlægget består af næsten 3 millioner solpaneler. 

 

Grøn investering er en milliardforretning

AIP Management vil fremover bidrage med milliarder til elektriske tog, grøn infrastruktur og solcelleparker. Indtil videre har selskabet investeret over 4 milliarder euro, og målet i de kommende år er årlige investeringer på 800 - 1,000 millioner euro. AIP Management forventer 5-8 % afkast på deres investeringer inden for grønne projekter, klima- og infrastruktur. 

Grønne investeringer er åbenlyst til gavn for samfundet, men også en særdeles indbringende forretning. At grønne investeringer skaber stort afkast, dokumenteres f.eks. i en undersøgelse af konsulenthuset COWI, der viser at statens støtte til energi-programmer giver fremgang i omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder. Samtidig er energi-programmerne med til at skubbe virksomhederne i en mere grøn retning. 

 

Gladsaxe kommune er svanemærket

På kommunalt plan er grøn omstilling også mere og mere i fokus. Danske kommuner prioriterer i høj grad at bidrage til den grønne omstilling, f.eks. når de skal købe ind, bygge nyt og indrette institutioner. Et eksempel er Gladsaxe Kommune, som arbejder ud fra den skrappe miljømærkning “Svanemærket”, der sikrer at produkter ikke er skadelige for miljøet, eller indeholder giftige stoffer.

Kommunen hyrer derfor svanemærket rengøring, har svanemærkede kantiner, mødelokaler, og et rådhus der så vidt muligt sparer på energien. Kommunen køber hovedsageligt økologisk og har to daginstitutioner, som er svanemærkede. I kommunen arbejdes der også på at give bedre vilkår for biodiversiteten, f.eks. i form af flere naturlige områder med heste og får. 

 

Grøn oprustning efter pandemien

Den grønne omstilling rummer et stort markedspotentiale for virksomheder og iværksættere, f.eks. i forhold til at levere grønne løsninger til kommuner og stat. Der er f.eks. også brug for iværksættere, der udvikler og opfinder nye grønne teknologier og løsninger, der sparer på energien og skåner miljøet. 

Udviklingen efter pandemien kan måske være med til at give et ordentligt rygstød til den grønne omstilling på globalt plan. Coronakrisen har nemlig givet et hårdt drag over nakken til lande, der producerer olie. Ifølge Videnskab.dk faldt oliepriserne drastisk, da hele verden lukkede i marts 2020. Pludselig var lande, der er økonomisk afhængige af at udvinde og eksportere olie, særdeles sårbare.

Helt anderledes positivt så det ud for lande, der satser på vedvarende og grøn energi. Det fastslår UNEP, FN's miljøprogram i en ny rapport, der samtidig opfordrer landenes regeringer til at genstarte økonomien ved at fokusere på at at støtte projekter inden for grøn energi og klima. Investeringer i vedvarende energi fra f.eks. sol og vind er nemlig en bedre forretning end nogensinde.