Nyheder: Din virksomhed skal være bæredygtig nu, hvis den skal overleve i fremtiden


Din virksomhed skal være bæredygtig nu, hvis den skal overleve i fremtiden

Marie Nørgaard | Danish Yellowpages | 10.2.2021

Rebecka Carlsson har en urokkelig tro på at fremtidens klima kan reddes: “I 2050 vil vi vågne op en morgen, drikke vores morgenkaffe, og CO2-udledningerne vil være lig nul.”

Hvordan når vi hen til den virkelighed? Hvordan bremses klodens overophedning, så den kan gives videre til de næste generationer i sund stand? 

Ifølge Rebecka Carlsson er svaret: “Eksponentiel klimaomstilling”. 

I sin bog af samme navn giver Carlsson virksomheder konkrete råd og metoder til omstillingen, som ifølge Carlsson vil være en uomgængelig del af fremtiden, hvis man vil overleve som virksomhedsejer: Bæredygtig virksomhedsdrift. 

 

Mali var en øjenåbner for Rebecka Carlsson

Hvordan begyndte Rebecka Carlssons bæredygtige mission? Det var på en rygsækrejse i Mali med en veninde i 2006, at Carlsson så med egne øjne, at klimaforandring er en tikkende bombe. Mali manglede grundvand, og den afledte effekt af dette var fødevaremangel. Samtidig bredte den golde ørken sig hurtigt i landet. 

2006 var også året, hvor Al Gore og FN´s klimapanel fastslog, at klimaforandringerne er den største trussel imod verdensfreden. Denne realitet blev skærende virkelig foran øjnene af Rebecka Carlsson i Mali, hvor manglen på ressourcer førte til stammekonflikter og krig med indtrængende Al-Qaeda grupper. 

Rebecka Carlsson har siden 2006 brugt sit professionelle virke som klimaaktivist og rådgiver. Hun er administrerende direktør i Heureka Ventures, en rådgivningsvirksomhed for virksomheder, som gerne vil starte forfra med en bæredygtig forretningsmodel. Hun hjælper også bæredygtige start-ups med at skalere deres virksomhed. 

Hun er medgrundlægger af fem bæredygtige start-ups, bl.a. Workaround og Gigafood, og har været politisk rådgiver for Sveriges vicestatsminister og miljøminister. Og så holder hun taler om bæredygtighed og eksponentiel klimaomstilling rundt om i verden. 

 

Sådan undgår vi en fremtid, der ligner en Mad Max film

Det er videnskabeligt bevist, at fremtidens generationer vil få svære livsbetingelser på en klode, som ikke formår at bremse udledninger af drivhusgasser. Den enkelte dansker har f.eks. et underskud på klima-kontoen: CO2-udledningen er steget voldsomt i Danmark de seneste år. Ifølge Berlingske udleder hver eneste dansker 17 ton CO2 om året. Vi sprænger dermed verdensgennemsnittet på 8 ton. For at leve op til klimamålene, skal hver enkelt dansker kun udlede 2 magre ton årligt. 

Og på verdensplan skal jordens befolkning begrænse udledningen af drivhusgasser meget hurtigere, for at undgå scenarier som i filmen Mad Max, hvor vand er en begrænset ressource, og ekstremt vejr i form af f.eks. sandstorme og tørke bliver en normaltilstand. 

Det kræver teknologiske kvantespring. Rebecka Carlsson siger til Ugebrevet Mandag Morgen, at vi skal kigge på Silicon Valley for at foretage disse kvantespring. For selvom den grønne omstilling allerede er igang på verdensplan, er den ifølge Carlsson ujævnt fordelt. Her kommer teknologien ind som den raketmotor, der får den grønne omstilling til at skyde op i stratosfæren. 

 

Silicon Valleys innovative metoder 

Silicon Valleys tech-virksomheder arbejder ud fra innovative metoder, i tæt forening med teknologi, som understøtter en hurtig udvikling og vækst. Rebecka Carlsson mener, at virksomheder skal bruge Silicon Valleys innovative, hurtige metoder til at skalere bæredygtigt. 

På globalt plan er Silicon Valleys hurtige, innovative metoder en central del af nøglen til eksponentiel klimaomstilling, som skal hjælpe os til at reducere udledninger meget hurtigere. Carlsson nævner f.eks. at den digitale teknologi kan hjælpe med at reducere CO2-belastning fra den fysiske verden, f.eks. ved at beregne, hvordan vi bedst muligt reducerer madspild eller minimerer brugen af materialer, f.eks. til bygninger, kraftværker eller infrastruktur.

Hun peger på den plantebaserede kost som et marked, der vokser med eksponentiel hastighed, og nævner også robotter og sensorer, som hjælper landbruget med at reducere sprøjtegifte. 

I løbet af de næste 100 år vil vi opnå teknologiske fremskridt, som vi før brugte 20.000 år på at opnå - det er den styrke, i form af teknologiens hurtige udvikling, der gør at Rebecka Carlsson er optimistisk mht. at vi kan nå klimamålene.  

 

Grøn omstilling skal udbredes både i højden og bredden

Carlsson opfordrer virksomheder til at arbejde med den grønne omstilling både “i højden og i bredden”. Med det mener hun, at virksomheder skal stræbe opad i højden, ved at opfinde teknologier, der kan fremme den grønne omstilling. I bredden kan virksomheder arbejde med at udbrede disse løsninger og teknologier til gavn for mennesker på hele jorden.

 

Hvad kan startups og virksomheder gøre?

Hvad kan startups, iværksættere og virksomheder gøre? Hvordan tager man som virksomhedsejer den grønne omstilling seriøst? 

Rebecka Carlsson råder til at virksomheder tænker bæredygtighed og digitalisering i sammenhæng. Teknologien skal hjælpe virksomheden til at udvikle driften og udtænke nye bæredygtige løsninger hurtigt. 

Både virksomheder og startups skal indtænke bæredygtighed som en kerne i forretningsmodellen. For grøn omstilling er allerede et konkurrencevilkår, der skiller fårene fra bukkene. Det ses f.eks. i danske kommuners krav til virksomheders bæredygtighed, når de indgår indkøbsaftaler.

Tendensen er også tydelig i forhold til generationen, der er født omkring århundredeskiftet. Unge mennesker efterspørger veganske og bæredygtige produkter og løsninger inden for cirkulær økonomi. 

Der er mange veje der fører ind på den grønne vej til omstilling, mener Rebecka Carlsson. På det personlige plan kan vi alle sammen overveje: Hvordan kan jeg begrænse min udledning? Og virksomhedsejere kan overveje: Hvordan kan vi som virksomhed begrænse udledningen? 

 

Den grønne fremtid

Spørgsmålet er: Hvad vil vi bruge teknologierne til? Den amerikanske opfinder og futurolog Ray Kurzweil siger, at teknologi i bund og grund bare er et værktøj, som mennesker kan bruge. De næste 100 års teknologiske udvikling vil være på samme niveau som de sidste 20.000 års udvikling, så fremtidens “værktøj” bliver overmenneskeligt i styrke.

Skal dette værktøj bruges til profit, eller skal det bruges til at vi har en klode at videregive til de næste generationer? 

Rebecka Carlsson er optimistisk: “Drømmen er, at vi kan opfylde de nuværende generationers behov, uden at sætte de kommende generationer på spil. Jeg tror på, at vi kan gøre det”, siger hun.