Brugsvilkår

Anvendelsesområde

 

Dette er de generelle vilkår for brug af tjenester ejet af Danish Yellowpages ApS (efterfølgende benævnt Danish Yellowpages).

 

Generelle vilkår og betingelser regulerer brugen af ​​yellowpages.dk samt alle hjemmesider og tjenester, der leveres af Danish Yellowpages og dets partnere. Brug af tredjepartstjenester eller tredjepartswebsites, som yellowpages.dk linker til, kan være underlagt deres respektive ejeres vilkår og betingelser. Ved at bruge yellowpages.dk og partnerwebsteder accepterer brugeren at overholde disse generelle vilkår og betingelser.

 

Tjenester leveret af yellowpages.dk

 

2.1. Generelt

Information på www.yellowpages.dk gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Danish Yellowpages er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Danish Yellowpages og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Danish Yellowpages uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil. 

 

2.2. Registrering

Ingen personlige data gemmes af Danish Yellowpages, når du får adgang til vores hjemmesider. Webserverne fra vores hostingpartnere og Google Analytics, der er udviklet af Google, registrerer kun ikke-personlige brugsdata, som bruges af os til statistiske og optimeringsmæssige formål (se afsnit 6). Brugsdata er ikke knyttet til personlige data.

Registrering kan være nødvendig for individuelle tjenester. Brugeren er da forpligtet til at give de nødvendige oplysninger sandfærdigt og fuldstændigt og indgive eventuelle ændringer i tide. Brugeren har eneansvar for indholdet af sin registrering og følgelig for de personlige oplysninger, han giver. Danish Yellowpages forbeholder sig ret til at slette brugerens registrering til enhver tid uden angivelse af årsager. Danish Yellowpages gennemfører foranstaltninger til beskyttelse af dets anvendelse fra tredjemands uautoriserede adgang. Der er dog ingen absolut beskyttelse i denne henseende. Dansk Yellowpages er ikke ansvarlig for konsekvenserne af uautoriseret adgang (Databeskyttelse, se afsnit 5).

 

2.3. Opbevaring og offentliggørelse af indhold

Yellowpages.dk giver brugere forskellige metoder til at indtaste brugergenereret indhold i forskellige dele af Yellowpages.dk-webstedet, f.eks. begivenhedsoversigter, klassificerede annoncer, kommentarer, anmeldelser, videoer, billeder og andre oplysninger. Brugeren forpliger sig til udelukkende at uploade og offentliggøre indhold, som han er rettighedsindehaver til. Yellowpages.dk forbeholder sig ret til at fjerne indhold fra hjemmesiden til enhver tid uden angivelse af årsager. Indhold og anmeldelser, der er indtastet på Yellowpages.dk websitet, er de subjektive udsagn fra forfatterne og repræsenterer ikke Danish Yellowpages meninger. Desuden udgør upload og publicering ikke accept eller godkendelse af det uploadede indhold af Danish Yellowpages.

 

Brugerforpligtelser

Brugeren accepterer ikke at misbruge ydelser fra Danish Yellowpages og afholde sig fra ulovlig aktivitet. Især må der ikke indtastes data i systemet, der indeholder computervirus, og tjenester må ikke bruges på en måde, der påvirker tilgængeligheden af ​​disse tjenester negativt for andre brugere. Brugeren forpligter sig til at indholdet og oplysningerne (adresser, webadresser, logoer mv.), der er angivet på yellowpages.dk, er juridisk beskyttede og / eller ikke påvirker tredjeparters rettigheder.

Brugeren er forpligtet til at håndtere adgangsoplysninger, der gives til ham (brugernavn / adgangskode) omhyggeligt og med forsigtighed. Danish Yellowpages kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af adgangsdata eller skade forårsaget af sådan misbrug. Brugeren er forpligtet til straks at rapportere misbrug, ulovlige tilbud mv til Danish Yellowpages, når han bliver opmærksom på sådant indhold eller aktivitet.

 

Brugeren er forpligtet til at observere netiquette.

Brugeren forpligter sig til at afstå fra at overtræde lovbestemte bestemmelser i dansk lov med offentliggjort indhold. Navnlig skal brugeren ikke uploade indhold, der kan anses for krænkende af personlige rettigheder, konkurrencerettigheder, eller som kan betragtes som ærekrænkende, racistisk, forherligelse af vold, truende, pornografisk eller uanstændig og ikke at krænke tredjeparts ophavsret. Danish Yellowpages forbeholder sig ret til at blokere, slette eller afvise at uploade indhold, der overtræder disse regler straks og uden varsel.

 

Data

Dansk Yellowpages bestræber sig på at bruge data, der er opdateret og korrekt. Brugeren erkender, at dataene kan indeholde fejl eller ufuldstændige oplysninger som følge af tekniske eller andre faktorer. Danish Yellowpages kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller konsekvenser deraf. Den videre anvendelse og videresendelse af data (elektronisk, hard copy osv.) uden forudgående skriftligt samtykke fra Danish Yellowpages er strengt forbudt.

 

Fortrolighed

Dansk Yellowpages overholder lovbestemmelserne i dansk databeskyttelseslovgivning ved behandling af data. Danish Yellowpages og / eller tredjepartsleverandører kan videregive eller oplyse kundens data til koncern- og partnerfirmaer af Danish Yellowpages og / eller tredjepartsleverandøren og til outsourcede dataprocessorer hjemme og i udlandet og pålægge dem at behandle kundens data. Lovgivningen i modtagers land giver ikke i alle tilfælde beskyttelse til behandling af data svarende til Danmark.

Cookies bruges til at administrere tjenester, der tilbydes af yellowpages.dk. En cookie er en tekstfil, der er gemt på din computer og identificerer en bestemt bruger, hvilket gør det muligt at give oplysninger til brugeren på en mere brugervenlig måde.

 

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger cookies til at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, bliver din IP-adresse først afkortet af Google i EU-landene eller i andre stater, der har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse overføres til en Google-server i USA og afkortes der. På anmodning fra operatøren af ​​denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, kompilere rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og give hjemmesiden operatøren yderligere tjenester i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden og internettet IP-adressen, der overføres under Google Analytics af din browser, vil ikke blive kombineret med andre Google-data.

Du kan forhindre, at cookies gemmes via en tilsvarende indstilling i din browser. Vi påpeger imidlertid, at du i dette tilfælde måske ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside til deres fulde omfang. Du kan også forhindre, at de data, der genereres af cookien vedrørende din brug af hjemmesiden (inkl. Din IP-adresse), bliver optaget af Google og forhindre, at sådanne data behandles af Google ved at downloade og installere browservinduet, der er tilgængeligt på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Intellektuel ejendomsret

Alle rettigheder til eksisterende eller udviklet intellektuel ejendom i forbindelse med ydelser fra Danish Yellowpages bevares af Danish Yellowpages eller autoriserede tredjeparter.

 

Tilgængelighed, garanti og ansvar

Dansk Yellowpages sigter mod at sikre et højt niveau af tilgængelighed. Danish Yellowpages kan dog ikke garantere, at de leverede ydelser vil fungere fri for afbrydelser og fejl. Yellowpages.dk udelukker ethvert ansvar over for brugeren eller tredjepart i det fulde omfang, som loven tillader. Brugeren kan ikke gøre Danish Yellowpages ansvarlig for indhold offentliggjort på yellowpages.dk af andre brugere eller eksterne websites, som yellowpages.dk giver et link til. Brugeren skal holde Danish Yellowpages uskadelige mod alle tredjepartsskader, der opstår som følge af misbrug af data eller tjenester, der leveres af Danish Yellowpages, eller indholdet udgivet af brugeren.

 

Sprog af generelle vilkår og betingelser:

Danish Yellowpages leverer generelle vilkår og betingelser på engelsk og dansk.

I tilfælde af modsætninger mellem den engelske version af de generelle vilkår og den danske version, gælder de engelske almindelige forretningsbetingelser.

 

Afsluttende bestemmelser

Danish Yellowpages forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid. Ændringerne træder i kraft fra offentliggørelsen på yellowpages.dk. Danish Yellowpages forbeholder sig ret til at blokere for brugere, der overtræder disse generelle vilkår og betingelser, fra at få adgang til yellowpages.dk. Hvis en eller flere af bestemmelserne i denne aftale er ugyldige eller ineffektive, forbliver de øvrige bestemmelser bindende. Denne aftale er underlagt dansk ret. Stedet for jurisdiktion er selskabets hjemsted.